Konjička staza broj 8
Agriturizam
Konjički klub
Crkve i samostani
Muzeji i dvorci
Restorani
Smještaj
Toplice i lječilišta
Vidikovci
Vinarije
Banke
Bankomati
RIDE Odmorišta
Tezina
Težina
4/5
Vrijeme
Vrijeme
3h 30min
Dužina
Dužina
16.4km

Konjička staza broj 8

Staza od KK Budinščina (Budinščina) preko Lujčekove hiže (Ham-Pokojec) do Rancha Chivas (Željeznica)

Konjička staza broj 8 dijeli se na dvije dionice: od KK Budinščina do planinarskog doma Lujčekova hiža, gdje je stanka uz mogućnost okrijepe, te od Lujčekove hiže do zadnjeg imanja na cjelokupnoj konjičkoj stazi, Rancha Chivas. Početnim i kraćim dijelom prolazi brežuljkastim krajobrazom polja, šumaraka, sela i potoka, a posljednjim i duljim dijelom nastavlja šumskim krajobrazom Ivanščice. Stazom je moguće galopirati na kraćim dionicama.

 1. Početak staze je kod KK Budinščina te prolazi glavnom cestom uz crkvu Sv. Josipa Radnika u Budinščini do mosta na vodotoku Krapinčica, nakon kojeg skreće naglo prema sjeveroistoku te jedan kratki dio prolazi livadom uz sam vodotok.
 2. Prije naselja Krapinica staza livadnim putem skreće prema sjeveru, prelazi lokalnu cestu prema naselju Krapinica, te se uspinje poljskim putem generalnim smjerom prema sjeveru kroz polja između zaselaka naselja Krapinica i naselja Gotalovec (uz zaselak Strahonji, zatim kroz zaselak Rički ).
 3. Nakon zaselka Rički, staza prelazi vodotok Topličica te se nastavlja uspinjati kroz zaselak Turčini do jezera Gotalovec.
 4. Tu se ulazi u šume Ivančice na planinarsku stazu „Lujčekova steza“. Kroz jarugu se, prvo šumskom cestom, a zatim šumskom stazom, uspinje generalnim smjerom prema sjeveroistoku između grebena Vini vrh (428 m n.v.)) i Pisana pećina (452 m n.v.) sve do naselja Pokojec.
 5. Tu se stiže na šumsku cestu koja kroz šumu s mjestimičnim proplancima vodi izravno do planinarskog doma Lujčekova hiža. Duljina staze od KK Budinščina do Lujčekove hiže je 8,2 km.
 6. Zadnja dionica je šumska i u potpunosti se nalazi na planini Ivanščica. Počinje na čistini okruženoj šumom na kojoj je smješten planinarski dom Lujčekova hiža, na visini od 434 m. Dom se nalazi u blizini zaselka Ham-Pokojec na području Frnčev Krč. Stazom se sjeverno od doma kreće na postojeću i označenu planinarsku stazu premu vrhu Ham (678 m n.v.).
 7. Prvi dio staze spušta se uskom jarugom kojom teče povremeni vodotok, prvih 0,5 km prema zapadu, a zatim idućih 0,5 km prema sjeveru do “raskrižja” jaruga.
 8. Na tom raskrižju postoje planinarske oznake, te se tu skreće na lijevu jarugu i dalje prema vrhu Ham u smjeru jugozapada. Staza se tu počinje lagano uspinjati, prvo u smjeru jugozapada do šumske čistine gdje završava jaruga (oko 0,7 km).
 9. Nakon toga se staza u smjeru sjeverozapada kratko uspinje šumom i dalje prema vrhu Ham po planinarskim oznakama sve do šumskog raskrižja staza (oko 0,6 km).
 10. Na tom raskrižju napušta se planinarska staza te se skreće šumskim putem lijevo prema zapadu. Šumovitim padinama Markuševec staza se spušta postupno i gotovo paralelno s izohipsama, podno manjeg vrha Mali Oštri vrh (461 m n.v.), prema šumskoj cesti u klanjcu potoka Željeznica (oko 2,4 km).
 11. Staza dalje nastavlja prema sjeveru, a zatim prema sjeveroistoku šumskom cestom u klanjcu potoka Željeznica do prvog zaselka Željeznica, tj. do kapelice Sv. Ane u centru zaselka iza koje je smješten Ranch Chivas (oko 3,5 km). Duljina staze do Lujčekove hiže do Rancha Chivas je 8,2 km.