Konjička staza broj 9
Agriturizam
Konjički klub
Crkve i samostani
Muzeji i dvorci
Restorani
Smještaj
Toplice i lječilišta
Vidikovci
Vinarije
Banke
Bankomati
RIDE Odmorišta
Tezina
Težina
3/5
Vrijeme
Vrijeme
2h 30min
Dužina
Dužina
14km

Konjička staza broj 9

Staza od centra naselja Mihanovićev Dol preko Kraljevca na Sutli do naselja Donji Čemehovec (granica sa R Slovenijom)

Odvojak Kraljevec na Sutli povezuje naselja Mihanovićev Dol i Klanjec s naseljem Kraljevec na Sutli i s granicom sa Slovenijom. Prolazi izrazito brežuljkastim područjem istočno od doline rijeke Sutle u kojem pretežno prevladavaju šuma na vrhovima i padinama brežuljaka, dok su polja i livade s raspršenim zaselcima manje zastupljeni u udolinama i jarugama. Staza od Kraljevca na Sutli do granice završava na ravnom terenu doline rijeke Sutle. Generalni smjer staze je prema jugu.

  1. Staza počinje u centru naselja Mihanovićev Dol i idućih oko 1 km prolazi uz rijeku Sutlu i granicu prema jugu.
  2. Tu skreće prema istoku na brežuljkast šumovit teren do naselja Florijan gdje skreće prema jugu.
  3. Staza prolazi lokalnom cestom unutar šume po slabo naseljenom, brežuljkastom terenu.
  4. Rijetke kuće unutar šume i uz stazu pripadaju naseljima Gorkovec, Ledine Klanječke, Bratovski Vrh i Kapelski Vrh.
  5. Nakon Kapelskog Vrha staza se spušta u naselje Kraljevec na Sutli gdje, prema jugozapadu, prolazi hrvatskim dijelom doline Sutle do granice sa Slovenijom u naselju Donji Čemehovac.