Konjička staza broj 5
Agriturizam
Konjički klub
Crkve i samostani
Muzeji i dvorci
Restorani
Smještaj
Toplice i lječilišta
Vidikovci
Vinarije
Banke
Bankomati
RIDE Odmorišta
Tezina
Težina
2/5
Vrijeme
Vrijeme
1h 30min
Dužina
Dužina
10.4km

Konjička staza broj 5

Staza od izletište Agroturizma Kos (Brezovo) preko Huma Zabočkog do imanja Mirt (Hruševec)

Kratka konjička staza broj 5 počinje u izletištu Agroturizam Kos u selu Brezovo, prolazi dijelom kroz sela toga kraja, a dijelom kroz šumu do Huma Zabočkog i bolnice Bračak. Prelazi glavnu cestu i prugu te preko preko doline rijeke Krapina dolazi do imanja Mirt u Hruševcu. Generalni smjer staze je prema jugoistoku.

  1. Staza se može podijeliti u tri dijela. Prvi dio počinje u Brezovu kod izletišta i prvi kilometar staze usmjeren je prema istoku. Lokalnom cestom prolazi se kraj polja, kroz zaselke pri čemu se nagib terena blago mijenja.
  2. Drugi dio počinje u selu Bratkovići gdje se s lokalne ceste skreće lijevo na makadam te se kroz šumski predio dođe do zaselka Gorički.
  3. Tu se nakon kraćeg dijela po lokalnoj cesti opet skreće lijevo na makadam i nakon 500 m staze kroz šumu, izbija se na čistinu gdje je s desne strane vrh Plavinka (227,3 m n.v.) i selo Hum Zabočki, a s lijeve rub šume. Staza je sad usmjerena prema bolnici Bračak.
  4. Nakon bolnice, treći dio staze ide po glavnoj cesti gdje se nakon 500 m skreće desno na lokalnu cestu i makadam u dolini rijeke Krapina. Nakon prijelaza preko rijeke Krapina kreće se poljskim putevima kroz polja i livade, pokraj rijeke Stara Krapina.
  5. Kad se, prateći generalni smjer juga, ponovno izbije na lokalnu asflatiranu cestu, skrene se lijevo prema selu Hruševu gdje je i kranji cilj, imanje Mirt.