Konjeniška steza številka 4
Agriturizam
Konjički klub
Crkve i samostani
Muzeji i dvorci
Restorani
Smještaj
Toplice i lječilišta
Vidikovci
Vinarije
Banke
Bankomati
RIDE Odmorišta
Tezina
Težavnost
3/5
Vrijeme
Čas
2h 30min
Dužina
Dolžina
17.5km

Konjeniška steza številka 4

Od penziona Vuglec Breg (Škaričevo) skozi Sveti Križ Začretje do izletniške točke Kmečkega turizma Kos (Brezovo)

Konjeniška steza številka 4 poteka večinoma po ravne mterenu. Prvi, krajši del steze, vodi ob robu ozke doline reke Pačetina, preostali del steze pa je v celoti v dolini reke Krapinice, ki jo sekata avtocesta A2 in železniška proga. Skozi naselja Vidovec Krapinski, Gornja Pačetina in Sveti Križ Začretje povezuje penzion Vulgec Breg v naselju Škaričevo in izletniško točko Kmečkega turizma Kos v naselju Brezovo. Večji del steze vodi proti jugu.

  1. Steza z začetkom pri penzionu Vuglec Breg vodi okoli pol km skozi gozd proti severu, dokler se ne priključi na cesto Škaričevo, po kateri nadaljuje proti severu.
  2. Po prvi skupini hiš steza zavije na makadam in nadaljuje proti severu skozi gričevnato in gozdnato pokrajino ob ribniku, vse do doline reke Petrovčanka.
  3. Pri reki naglo zavije proti jugovzhodu in vodi ob Petrovčanki vse do njenega izliva v Pačetino, nato pa po dolini Pačetina do naselja Gornja Pačetina. Ta del steze se nahaja na večjem gozdnatem in gričevnatem področju, medtem ko se na njeni južni strani razprostirajo travniki in polja. V naselju Gornja Pačetina se steza priključi na cesto, zavije proti vzhodu in vodi skozi zaselke Gornje Pačetine.
  4. Ko prečka železniško progo, steza zavije proti jugu in skozi dolino reke Krapinice ob avtocesti A2 in skozi polja, kjer nekajkrat prečka reko vse do naselja Sveti Križ Začretje.
  5. Tam zavije proti jugovzhodu in spremlja tok Krapinice, nato zavije proti jugu ter vodi ob avtocesti in kanalih ob Krapinici, kjer nekaj kanalov tudi prečka.
  6. Približno v ravnini z naseljem Brezovo, ki se nahaja na vzhodni strani avtoceste, steza zavije proti vzhodu in vodi do končnega cilja – izletniške točke Kmečkega turizma Kos v Brezovem.