O PROJEKTU

EU projekt RIDE&BIKE

RIDE&BIKE II

Projekt Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivni odmor – RIDE&BIKE II provodi se u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija Hrvatska 2014.-2020. Ukupan vrijednost projekta iznosi 875.472,55 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 744.151,66 EUR. Projekt se provodi u razdoblju 2018.-2021. godina, a u projektu sudjeluje šest projektnih partnera. Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja održivog aktivnog turizma. Inovativnost projekta očituje se u poboljšanju i realizaciji zajedničkih prekograničnih ciljeva.

Konkretni rezultati projekta će, između ostalog, biti: oblikovani standardi za ugostiteljsku i smještajnu ponudu namijenjenu cikloturistima i jahačima, 4 novo trasirane konjičke i 4 novo trasirane biciklističke staze, uređeni inovativni interpretativni punktovi s odmorištima za cikloturiste te jahače i konje, organizacija prekograničnih konjičkih i biciklističkih događaja, organizacija radionica za turističke ponuditelje ugostiteljskih i smještajnih usluga, organizacija biciklističke i konjičke stručne ekskurzije za turoperatore, specifični inovativni tematski suveniri te promocija zajedničkih turističkih proizvoda kroz informativne kanale.

Ključan rezultat projekta predstavlja doprinos povećanju broja posjetitelja u prekograničnoj destinaciji (za 3.600 posjetitelja), dok su direktni ishodi projekta:

1. organizirana prekogranična ponuda kroz definirana 2 turistička prekogranična proizvoda temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne (NATURA 2000, drugi oblici zaštite prirode) i kulturne (dvorci i kurije, muzeji, stare jezgre mjesta-registrirana baština) baštine

2. razvijeni RIDE&BIKE standardi s 10 standardiziranih objekata turističkih usluga (ugostiteljstvo, smještaj i sl.)

3. razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma

4. ojačani kapaciteti za upravljanje i marketing RIDE&BIKE turističkim proizvodima

5. promovirana prekogranična RIDE&BIKE turistička ponuda

Svi navedeni rezultati unaprijedit će upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te njenu valorizaciju i integraciju u turističke svrhe, što će značajno povećati održivost novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda i podići atraktivnost prekogranične turističke destinacije.

Naziv projekta Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor
Akronim RIDE&BIKE II
Organizacija vodeći partner Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Organizacije partneri TZ Krapinsko-zagorske županije
TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladinske dejavnosti Sevnica
Uključene regije Hrvatska: Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija
Slovenija: Savinjska regija, Spodnjeposavska regija
Razdoblje provedbe 01.09.2018. – 28.02.2021.
Ukupni iznos projekta 875.472,55 EUR
Odobreni iznos EFRR sredstava 744.151,66 EUR

O projektu

RIDE&BIKE

Projekt Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije – RIDE&BIKE realiziran je u okviru Europske teritorijalne suradnje u razdoblju 2015.-2016. godina. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 395.846,60 EUR, a IPA sredstva odnosno sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznosila su 336.469,59 EUR. Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvareni su slijedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranice i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije provela je slijedeće aktivnosti: uspostavljanje prekogranične konjičke staze koja povezuje slovenska središta i središte KZŽ, trasiranje i označavanje prekogranične konjičke staze GPS-om, uređenje odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjičku stazu (nadstrešnica i sve potrebno za konje), osiguranje dugoročnog održavanja konjičke staze, izdavanja elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav). Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih “turističkih paketa” i njihova objava na internet stranica i dostava touroperatorima te uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

Naziv projekta Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije
Akronim RIDE&BIKE
Prioritet Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoja
Organizacija vodeći partner Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Organizacije partneri TZ Krapinsko-zagorske županije
TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladinske dejavnosti Sevnica
Uključene regije Hrvatska: Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija
Slovenija: Savinjska regija, Spodnjeposavska regija
Razdoblje provedbe 01.02.2015. – 30.04.2016.
Ukupni iznos projekta 395.846,60 EUR
Odobreni iznos EFRR sredstava 336.469,59 EUR

O projektuO projektu

ZAGORJE RIDE&BIKE

Mobilna aplikacija za Vaš android i iOS uređaj. Pogledajte ponudu konjičkih i biciklističkih staza u Hrvatskom Zagorju. Uz ovu aplikaciju moći ćete i pregledati zanimljivosti na putu. Aplikacija je besplatna za obje vrste uređaja.

O projektuO projektu

O projektu