Konjički turizam

Konjički turizam je vrsta održivog, rekreacijskog turizma kojem strateški teži cjelokupni razvoj turizma u Hrvatskom Zagorju. Razlozi su jednostavna infrastruktura koja koristi postojeće prirodne i kulturne resurse, značajan doprinos očuvanju i obnovi kulturnih dobara te značajan doprinos očuvanju prirodnih i krajobraznih vrijednosti tog područja. Ističe se postojanje zaštićenih područja prirode, ekološke mreže i kulturnih dobara. Osim toga, omogućuje razvoj seoskih gospodarstva u smislu oživaljavanja tradicionalne poljoprivrede, povećanja proizvodnje domaćih proizvoda i razvoja ostalih, održivih vidova rekreacije.

Konjički turizam, kao takav, je i turistički sve zanimljiviji vid rekreacije koji omogućuje potpuni odmak od stresa i užurbanosti, uključuje povezanost s prirodom i životinjama te utječe na opuštanje i ozdravljenje. Mogućnosti terena za jahanje u Hrvatskom Zagorje su neiscrpne, a odjaše li se u bilo koji kutak, doživljaj krajobraznih ljepota sitno nagužvanih brežuljaka s mozaikom šuma, vinograda, zagorskih seoceta i polja, mjestimično razdvojenih riječnim dolinama, je neizreciv. Povezivanje turizma i konja u Hrvatskom Zagorju ostvaruje se kao turistička posebnost ovog kraja kojom se održava zagorska ruralna povijest i kulturno, seosko nasljeđe kao zagorsko obilježje. Jahanje je, osim toga, avanturistička rekreacija koja se od svih ostalih oblika održivog turizma razlikuje po tome što uključuje konja- životinju kao osnovu za bilo kakvu aktivnost. Jahanje, u ulozi rekreacije i turizma, ostvaruje poboljšanje zdravlja, povećanje znanja o prirodnim i kulturnim dobrima, razvija kognitivne i psihološke funkcije te utječe na oblikovanje ekološke svijesti. Takvom psiho-fizičkom aktivnošću oblikuje se karakter i osobnost čovjeka te potiče čovjekov unutarnji razvoj.

Uređivanjem konjičkih staza u duljini od oko 170 km, omogućen je uvid u svaki kutak zagorskih prostranstva i njihovih prirodnih i kulturnih zanimljivosti na poseban način u interakciji s konjem te je ostvarena povezanost sa konjičkim stazama u Sloveniji. Time je postavljena osnova za razvoj konjičkog turizma i ostalih pratećih vidova održivog turizma u Hrvatskom Zagorju.

Vrh