Konjeniški turizem

Konjeniški turizem v Hrvaškem Zagorju

Konjeniški turizem je ena izmed oblik trajnostnega rekreacijskega turizma, ki je v strateškem smislu zelo pomemben za skupni razvoj turizma v Hrvaškem Zagorju. Razlog so preprosta infrastruktura, ki je povezana z obstoječimi naravnimi in kulturnimi viri, pomemben prispevek k ohranjanju in obnovi kulturnih dobrin in pomemben prispevek k ohranjanju naravnih in krajinskih vrednot tega območja. Opozarja na obstoj zavarovanih naravnih območij, ekološkega omrežja in kulturnih dobrin. Poleg tega omogoča razvoj podeželskega gospodarstva v smislu oživljanja tradicionalnega kmetijstva, povečevanja proizvodnje lokalnih proizvodov in razvoj drugih, trajnostnih oblik rekreacije.

Konjeniški turizem kot takšen je v turističnem smislu vse zanimivejša oblika rekreacije, ki zagotavlja popoln odmik od stresa in vrveža, vključuje povezavo z naravo in živali ter vpliva na sprostitev in zdravljenje. Tereni za jahanje v Hrvaškem Zagorju ponujajo neizčrpne možnosti in v vsakem kotičku tega področja boste doživeli nepopisno lepoto pokrajine z nagubanimi griči, mozaikom gozdov, vinogradov, zagorskih vasic in polj, ki jih ponekod ločijo rečne doline. Povezovanje turizma in konja v Hrvaškem Zagorju je turistična posebnost tega področja, s katero se ohranja zgodovina zagorskega podeželja ter kulturna in vaščanska dediščina kot značilnosti Zagorja. Poleg tega je jahanje avanturistično in hkrati posebna oblika rekreacije in trajnostnega turizma, saj je osnova vsake aktivnosti žival - konj. Jahanje kot del rekreacije in turizma pozitivno vpliva na zdravje, razširja znanja o naravnih in kulturnih dobrinah, razvija kognitivne in psihološke funkcije ter vpliva na oblikovanje ekološke zavesti. Takšna psiho-fizična aktivnost oblikuje človeški značaj in spodbuja njegov notranji razvoj.

Okoli 170 km urejenih konjeniških stez, ki so povezane s konjeniškimi stezami v Sloveniji, omogoča poseben vpogled v vsak kotiček zagorskih širja v ter njihovih naravnih in kulturnih zanimivosti v interakciji s konjem. Na ta način so postavljeni temelji za razvoj konjeniškega turizma in ostalih spremljevalnih oblik trajnostnega turizma v Hrvaškem Zagorju.

Vrh