Pogoji uporabe

Spoštovani!

Zelo nas veseli, da ste obiskali uradne strani Zagorje Ride. Z dostopom in ogledom teh internetnih strani se zavezujete, da sprejemate pravila in pogoje njihove uporabe. Z dostopom in ogledom teh spletnih strani to delate na lastno odgovornost. Zagorje Ride ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani.

Vsebina teh spletnih strani je pripravljena pozorno in z dobrim namenom, njihov edini cilj pa je nudenje informativnih vsebin v namene informiranja. Zagorje Ride ne jamči za popolnost in veljavnost vseh informacij, ki jih najdete na teh straneh, prav tako ne jamči za popolnost in veljavnost informacij spletnih strani, na katere vas usmerjajo te strani. Zagorje Ride si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadarkoli, tudi brez predhodne najave, dopolni, zamenja ali odstrani katerokoli vsebino teh spletnih strani. Zagorje Ride si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadarkoli, tudi brez predhodne najave, zamenja pogoje dostopa in uporabe teh spletnih strani.

Vse vsebine, razen uradnih oznak Zagorje Ride, se lahko kopirajo, vendar le za osebno rabo in v nekomercialne namene, z upoštevanjem vseh avtorskih pravic. Za vsako objavljanje, prenašanje in javno prikazovanje teh spletnih strani v druge namene razen dovoljenih, je potrebno zahtevati pisno dovoljenje Zagorje Ride ter drugih lastnikov avtorskih pravic. Še posebej je prepovedano kakršnokoli drugo kopiranje in spreminjanje delov vsebine ter uporaba teh spletnih strani v druge namene razen dovoljenih. Zlasti je prepovedan nedovoljen poskus spremembe podatkov, izogibanje in zanemarjanje varnostnih postavk ter uporaba teh spletnih strani v nasprotne namene.

Avtorske pravice za videz in dizajn so last podjetja-izvajalca teh spletnih strani.

Vrh