Konjeniška steza številka 9 - Odcep Kraljevec na Sutli

Težavnost steze:
3/5
Čas jahanja:
2h 30min
Dolžina steze:
14 km

Od centra naselja Mihanovićev Dol skozi Kraljevec na Sutli in do naselja Donji Čemehovec (meja s Slovenijo)

Odcep Kraljevec na Sutli povezuje naselji Mihanovićev Dol in Klanjec z naseljem Kraljevec na Sutli in s slovensko mejo. Vodi skozi izrazito gričevnato področje vzhodno od doline reke Sotle, ki ga zaznamujejo gozdnati vrhovi in pobočja gričev, medtem ko je v dolinah in grapah nekaj polj in travnikov z razmetanimi zaselki. Steza od Kraljevca na Sutli do meje se konča na ravnem terenu doline reke Sotle. Večji del steze vodi proti jugu.

Od začetka v centru naselja Mihanovićev Dol vodi približno 1 km ob reki Sotli proti jugu. Tu zavije proti vzhodu na gričevnat in gozdnat teren do naselja Florijan, kjer ponovno zavije proti jugu. Steza vodi ob lokalni cesti skozi redko naseljeno hribovito in gozdnato področje. Redke hiše znotraj gozda in ob stezi spadajo pod naselja Gorkovec, Ledine Klanječke, Bratovski Vrh in Kapelski Vrh. Steza se po Kapelskem Vrhu spušča v naselje Kraljevec na Sotli in v smeri jugozahoda vodi čez hrvaški del doline reke Sotle do naselja Donji Čemehovac, ki meji na Slovenijo. 

Vrh