O projektu

Turistička zajednica Krapinsko–zagorske županije

Magistratska 3
49000 Krapina
+385 49 233 653
info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.eu

Krapinsko - zagorska županija

Magistratska 1
49000 Krapina
+385 49 329 111
turizam@kzz.hr
www.kzz.hr

EU projekt "Ride & Bike"

Naziv projekta : Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije
Akronim: RIDE&BIKE
Prioritet Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoj
Organizacija vodeći partner: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Država vodećeg partnera: Hrvatska
Organizacije partneri:

TZ Krapinsko-zagorske županije

TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi

RA Kozjansko

RA Sotla

KŠTM Sevnica

Uključene regije:

Slovenija: Savinjska i Spodnjeposavska regija

Hrvatska: Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija

Datum početka – Datum završetka: 01.02.2015.– 30.04.2016.
Ukupni proračun operacije: 395.846,60 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava: 336.469,59 EUR

Neposredni učinci („outputi“)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati: digitalizirano 20 staza, educirano 198 pripadnika ciljnih skupina, 500 posjetitelja web stranica, 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uspostavljanje prekograničnog konjičkog puta, koji će povezivati slovenska središta i središta KZŽ. Trasirani i označeni prekogranični konjički put- GPS. Uređena odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjički put (nadstrešnica i sve potrebno za konje). Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze. Izdavanje elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav). Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih „turističkih paketa„ i njihova objava na Internet stranicama te dostava turoperatorima. Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

OGRANIĆENJA U REALIZACIJI PROJEKTA

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze. Erozija tla, gaženje i paša, oštećivanje vodenih tokova, uznemiravanje životinja i premještanje domaćih biljaka, sukobi s drugim korisnicima istih područja. Jahače staze treba dizajnirati na tvrđim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza. Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima zbog vremenskog ograničenja trajanja projekta tj premalo vremena za rješavanje vlasničkih odnosa. Kratak rok za provedbu projekta diktira realizaciju onih aktivnosti za koje prema PRAG-u ne treba sprovoditi natječaj tj svaka nabava do 10.000,00 eura

Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ

Vrsta troška Ukupni iznos troška u eurima Ukupni iznos troška u kunama 85% sufinancirano EU sredstvima 15 % Vlastita sredstva
Troškovi osoblja 13.717,68 103.980,11 88.383,09 15.597,02
Troškovi vanjskih usluga 17.018,47 129.000,12 109.650,10 19.350,02
Troškovi ulaganja 9.762,53 74.000,05 62.900,04 11.100,01
Administrativni troškovi 685,88 5.198,98 4.419,13 779,85
Ukupno 41.184,56 312.179,25 265.352,36 46.826,89

Prikaz realiziranih troškova TZ KZŽ u 2015.

KONTO NAZIV AKTIVNOSTI IZNOS
4211 TROŠAK SLUŽBENIH PUTOVANJA 1.078,00
42592 TRASIRANJE DVA ODVOJKA KONJIČKE STAZE 12.400,00
42596 OBILAZAK STAZE KONJIMA I OBILJEŽAVANJE STAZE 14.000,00
4262 IZRADA FOTOGRAFIJA S MOTIVIMA KONJIČKE STAZEZA POTREBE OIZRADE WEB STRANICE ZAGORJE BIKE 19.840,00
UKUPNO 47.318,00

Aktivnosti TZ KZŽ u 2016.

NAZIV AKTIVNOSTI IZNOS U KUNAMA IZNOS U EURIMA
Izrada teksta za opis staze 6.000,00 791,56
Prijevod teksta na slovenski i engleski jezik 5.000,00 659,63
Web stranica Zagorje Ride 17.985,00 2.372,69
Izrada "smartphone" aplikacije 48.875,00 6.447,89
Službena putovanja sajam Utrecht, Berlin 21.400,10 2.823,23
Izrada 4 odmorišta za konje 74.000,00 9.762,53
UKUPNO: 173.260,10 22.857,53

Vrh