O projektu

Turistička zajednica Krapinsko–zagorske županije

Magistratska 3
49000 Krapina
+385 49 233 653
info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr

Krapinsko - zagorska županija

Magistratska 1
49000 Krapina
+385 49 329 111
turizam@kzz.hr
www.kzz.hr

EU projekt "Ride & Bike"

RIDE&BIKE II

Prekogranični projekt Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivni odmor - RIDE&BIKE II, koji je 85% sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg V-a Hrvatska-Slovenija 2014.-2020. počeo se provoditi 1.9. 2018. i provodit će se 30 mjeseci odnosno do 28.2.2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 875.472,55 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 744.151,66 EUR.

U projektu sudjeluje šest (6) partnera, tri s hrvatske i tri sa slovenske strane:

-        Zagorska razvojna agencija (vodeći partner projekta),

-        Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije,

-        Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«,

-        Razvojna agencija Kozjansko,

-        Razvojna agencija Sotla i

-        Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Projektni partneri djeluju regionalno i kroz projektne aktivnost stvaraju veću prekograničnu turističku destinaciju. Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Inovativnost projekta se očituje u poboljšanju i realizaciji zajedničkih prekograničnih ciljeva.

Konkretni rezultati projekta, će između ostaloga, biti: oblikovani standardi za ugostiteljsku i smještajnu ponudu namijenjenu biciklistima i jahačima, 4 novo trasirane konjičke i 4 novo trasirane biciklističke staze, uređena odmorišta za bickliste, jahače i konje, organizacija prekograničnih konjičkih i biciklističkih događaja, organizacija radionica za turističke ponuditelje ugostiteljskih i smještajnih usluga, organizacija biciklističke i konjičke stručne ekskurzije za turoperatore, specifični inovativni tematski suveniri, promocija zajedničkih turističkih proizvoda kroz informativne kanale i još puno drugih aktivnosti na prekograničnom području.

 

Program: Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Nositelji

Zagorska razvojna agencija

Lokacija

Krapinsko-zagorska županija

Zagrebačka županija (Općine Brdovec, Marija Gorica i Dubravica)

Spodnjeposavska regija - Slovenija

Savinjska regija - Slovenija

Trajanje

1.9.2018. - 28.2.2021.

Ukupna vrijednost
projekta

875.472,55 EUR

Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova

744.151,66 EUR

Iznos nacionalnog
sufinanciranja

131.320,89 EUR

Ciljevi

Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. 

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Razvoj novih RIDE&BIKE turističkih proizvoda 
 2. Standardizacija RIDE&BIKE ponude
 3. Inovativna promocija RIDE&BIKE proizvoda

Aktivnosti

Projektne aktivnosti su:

 • Organizacija RIDE&BIKE ponude 
 • Pilotna provedba RIDE&BIKE itinerara
 • Dugoročna suradnja RIDE&BIKE destinacije
 • Obrazovanja za održivu R&B destinaciju
 • Razvoj standarda za RIDE&BIKE ponudu
 • Organizacija promotivnih prezentacija 
 • Promocija RIDE&BIKE proizvoda

Rezultati

Rezultati projekta:

 1. Oblikovani održivi turistički proizvodi ponude aktivnog turizma temeljeni na interpretaciji baštine
 2. Uređena posjetiteljska infrastruktura - interpretacijski punktovi 
 3. Educirani i osposobljeni turistički kadrovi 
 4. Osigurana promocija unaprijeđene prekogranične RIDE&BIKE destinacije 

Ključan rezultat projekta je povećanje broja posjeta u prekograničnoj turističkoj RIDE&BIKE destinaciji radi uspješne izvedbe tog projekta. Prekogranično područje Hrvatskog Zagorja i slovenskog Posavja te Obsotelja i Kozjanskog bogato je kulturnom baštinom, a zbog svog ruralnog značaja, umjerene naseljenosti i nepostojanja velikih zagađivača, posebice je značajan prirodni lokalitet s brojnom zaštićenom prirodnom baštinom (više od 39 % programskog područja registrirano je kao ekološka mreža NATURA 2000 od čega se značajan dio nalazi u pograničnom području) Predviđeni rezultati projekta doprinose ostvarenju pokazatelja rezultata programa odnosno povećanju broja posjetitelja muzejima, galerijama i zaštićenim područjima za najmanje 2.000 posjetitelja. Na području KZŽ to su muzeji i galerije u sklopu Muzeja Hrvatskog zagorja (Veliki Tabor, Staro selo, Muzej seljačkih buna, Muzej krapinskih neandertalaca i galerija Antuna Augustinčića) i zaštićena područja kojima upravlja Javna ustanova (parkovi prirode: Hušnjakovo, Gupčeva lipa, značajni krajobraz Zelenjak i ekološka mreža Nautra 2000 koja obuhvaća područje Sutle i Strahinjčice), a na području zagrebačke županije Muezj Brdovec. Na području Slovenije očekuje se povećanje posjeta sljedećim lokacijama: Arheološko najdišče Ajdovski gradec i Gradovi Posavja (Grad Sevnica, Grad Podsreda, Grad Rajhenburg i Grad Brežice), zaštićena područja Krajinski park Boč i Kozjanski park.

                                                                   

RIDE&BIKE I

Naziv projekta : Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije
Akronim: RIDE&BIKE
Prioritet Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoj
Organizacija vodeći partner: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Država vodećeg partnera: Hrvatska
Organizacije partneri:

TZ Krapinsko-zagorske županije

TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi

RA Kozjansko

RA Sotla

KŠTM Sevnica

Uključene regije:

Slovenija: Savinjska i Spodnjeposavska regija

Hrvatska: Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija

Datum početka – Datum završetka: 01.02.2015.– 30.04.2016.
Ukupni proračun operacije: 395.846,60 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava: 336.469,59 EUR

Neposredni učinci („outputi“)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka, trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen pilotni model trženja biciklizma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati: digitalizirano 20 staza, educirano 198 pripadnika ciljnih skupina, 500 posjetitelja web stranica, 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uspostavljanje prekograničnog konjičkog puta, koji će povezivati slovenska središta i središta KZŽ. Trasirani i označeni prekogranični konjički put- GPS. Uređena odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjički put (nadstrešnica i sve potrebno za konje). Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze. Izdavanje elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav). Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih „turističkih paketa„ i njihova objava na Internet stranicama te dostava turoperatorima. Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

OGRANIĆENJA U REALIZACIJI PROJEKTA

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze. Erozija tla, gaženje i paša, oštećivanje vodenih tokova, uznemiravanje životinja i premještanje domaćih biljaka, sukobi s drugim korisnicima istih područja. Jahače staze treba dizajnirati na tvrđim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza. Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima zbog vremenskog ograničenja trajanja projekta tj premalo vremena za rješavanje vlasničkih odnosa. Kratak rok za provedbu projekta diktira realizaciju onih aktivnosti za koje prema PRAG-u ne treba sprovoditi natječaj tj svaka nabava do 10.000,00 eura

Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ

Vrsta troška Ukupni iznos troška u eurima Ukupni iznos troška u kunama 85% sufinancirano EU sredstvima 15 % Vlastita sredstva
Troškovi osoblja 13.717,68 103.980,11 88.383,09 15.597,02
Troškovi vanjskih usluga 17.018,47 129.000,12 109.650,10 19.350,02
Troškovi ulaganja 9.762,53 74.000,05 62.900,04 11.100,01
Administrativni troškovi 685,88 5.198,98 4.419,13 779,85
Ukupno 41.184,56 312.179,25 265.352,36 46.826,89

Prikaz realiziranih troškova TZ KZŽ u 2015.

KONTO NAZIV AKTIVNOSTI IZNOS
4211 TROŠAK SLUŽBENIH PUTOVANJA 1.078,00
42592 TRASIRANJE DVA ODVOJKA KONJIČKE STAZE 12.400,00
42596 OBILAZAK STAZE KONJIMA I OBILJEŽAVANJE STAZE 14.000,00
4262 IZRADA FOTOGRAFIJA S MOTIVIMA KONJIČKE STAZEZA POTREBE OIZRADE WEB STRANICE ZAGORJE BIKE 19.840,00
UKUPNO 47.318,00

Aktivnosti TZ KZŽ u 2016.

NAZIV AKTIVNOSTI IZNOS U KUNAMA IZNOS U EURIMA
Izrada teksta za opis staze 6.000,00 791,56
Prijevod teksta na slovenski i engleski jezik 5.000,00 659,63
Web stranica Zagorje Ride 17.985,00 2.372,69
Izrada "smartphone" aplikacije 48.875,00 6.447,89
Službena putovanja sajam Utrecht, Berlin 21.400,10 2.823,23
Izrada 4 odmorišta za konje 74.000,00 9.762,53
UKUPNO: 173.260,10 22.857,53

Vrh